Plantering

Plantering är idag det vanligaste sättet av skogsföryngring. Fördelen jämfört med naturlig föryngring och sådd är att man kan välja genetiskt ursprung på plantorna vilket ökar din kontroll över skogens kvalité.

Vi har lång erfarenhet av olika typer plantering och olika typer av plantor.

 

Röjning

Att röja i plant- och ungskog ger dig större valmöjligheter med din skog för framtiden samtidigt som du förbättrar ekonomin i ditt skogsbruk.

För att säkra din skogs kvalité är det rekommenderat att utföra ungskogsröjning när träden är ca 2-4 meter höga. Skogen som inte röjs har högre andel klena stammar vilket gör avverkningen kostsammare. 

Vårt team innehåller erfarna röjare som hjälper dig med varaktig utveckling av ditt virkes värde.

Vi röjer även ledningsgator!

 

Frågor? Skriv till oss:

mail.: info@timraskog.se

kontakta skogsvårdsledare direkt:

Rinat Abdulin

tel.:  070 2 664 662

mail.: rinat@timraskog.se